Vilkår

Alle nye oppdrag gis estimert totalkostnad og alternative løsningsprosesser.

Primært utføres oppdrag på grunnlag av påløpt tid. Enkelte oppdrag kan utføres til fastpris.

En rekke sakstyper dekkes av ordinære forsikringer. Dette bør avklares ved oppdragsstart.

Vi påtar oss utvalgte saker som fri rettshjelp der advokatbistanden dekkes av det offentlige.

I klage- og tvistesaker i offentlig forvaltning og ved domstolene er hovedprinsippet at advokatutgifter dekkes av tapende part.