Kompetanseområder

Formuerett
De fleste formuerettslige problemstillinger.

Familierett
Klassiske familierettslige områder som arv, skilsmisse, erstatning, trygd og pensjon.

Arbeidsrett
Oppsigelse, nedbemanning, og ansettelse.

Selskapsrett
Kontrakt, skatt, avgift, organisering, oppstart og etablering.