Advokatfirmaet Hasli-Nielsen MNA

Fremme rett og hindre urett

Om advokat Hasli

Bred prosedyreerfaring, klagebehandling, tvisteløsning og rådgivning.

Raske og kostnadseffektive løsninger av høyt faglig nivå til privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter og offentlige instanser.

Bistand funderes på god forståelse av klientens situasjon og praktisk tilnærming til oppdraget.

Medlem av Den Norsk Advokatforening.

 

 

Kompetanseområder

Formuerett
De fleste formuerettslige problemstillinger.

Familierett
Klassiske familierettslige områder som arv, skilsmisse, erstatning, trygd og pensjon.

Arbeidsrett
Oppsigelse, nedbemanning, og ansettelse.

Selskapsrett
Kontrakt, skatt, avgift, organisering, oppstart og etablering

Eiendom og transaksjoner
Særskilt bevilling fra Finanstilsynet for megling og oppgjør av fast eiendom.

Forbered din sak

Det er kostnadsbesparende for deg å forberede og planlegge saken din forut for – og underveis i – det juridiske oppdraget.

Sørg for å innhente mest mulig dokumentasjon og bevis før oppdraget starter. Slik kan du forebygge at dokumentasjon og bevis som er viktige i saken kommer frem etter at  oppdraget er i gang. Dette kan ofte påvirke juss og taktikk, og slik øke dine kostnader ytterlige.

Forsøk å presentere saken og dokumentene overfor oss mest mulig oversiktlig. Referer til dokumenter og bevis.

 

 

 

 

Vilkår

Alle nye oppdrag gis estimert totalkostnad og alternative løsningsprosesser.

Primært utføres oppdrag på grunnlag av påløpt tid. Enkelte oppdrag kan utføres til fastpris.

En rekke sakstyper dekkes av ordinære forsikringer. Dette bør avklares ved oppdragsstart.

Vi påtar oss utvalgte saker som fri rettshjelp der advokatbistanden dekkes av det offentlige.

I klage- og tvistesaker i offentlig forvaltning og ved domstolene er hovedprinsippet at advokatutgifter dekkes av tapende part.

 

 

Priser

Privatpersoner 1.500 til 3.000
SMB/ENK/sameier/forening/stiftelser/o.l. 1.650 til 4.500
Oppgjørsoppdrag privatbolig fastpris 15.000
Oppgjørsoppdrag næring Ta kontakt for pris
Eiendomsmegling privat og næring Ta kontakt for pris

 

 

Contact

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

+47 920 18 574

oyvind@advokathasli.no

Holbergs gate 19, 0166 Oslo