Forbered din sak

Det er kostnadsbesparende for deg å forberede og planlegge saken din forut for – og underveis i – det juridiske oppdraget.

Sørg for å innhente mest mulig dokumentasjon og bevis før oppdraget starter. Slik kan du forebygge at dokumentasjon og bevis som er viktige i saken kommer frem etter at  oppdraget er i gang. Dette kan ofte påvirke juss og taktikk, og slik øke dine kostnader ytterlige.

Forsøk å presentere saken og dokumentene overfor oss mest mulig oversiktlig. Referer til dokumenter og bevis.