Til klienten

Advokat Hasli er medlem av Den Norske Advokatforening. Det betyr at vi er pålagt å opprettholde faglige standarder og forholde oss til klienten på måter for å sikre kvalitet i alle ledd.

Vi har bred erfaring med klagesaker, prosedyre, tvisteløsning og rådgiving siden 2006. Advokat Hasli har i tillegg erfaring fra ledende stillinger og eierskap i ulike små og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer.

Vi legger stor vekt på å gi råd som er fundert på en god forståelse av klientens situasjon og bransje vedkommende befinner seg i.

Alle saker håndteres med solid juridisk håndverk og høy grad av tilgjengelighet for klienten uavhengig av sak og klient.

Våre klienter er i hovedsak privatpersoner, kommuner og små bedrifter.