Om advokat Hasli

Bred prosedyreerfaring, klagebehandling, tvisteløsning og rådgivning.

Raske og kostnadseffektive løsninger av høyt faglig nivå til privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter og offentlige instanser.

Bistand funderes på god forståelse av klientens situasjon og praktisk tilnærming til oppdraget.

Medlem av Den Norsk Advokatforening.